Upphovsrätt

I och med beställning av fotouppdrag ger beställaren fotografen ett skriftligt samtycke för fototillfället.

Enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk har fotografen som upphovsman ensamrätt att förfoga över och bestämma över sina bilder.

Betald faktura för fotouppdraget är ett avtal där fotografen överlåter en icke exklusiv nyttjanderätt att göra exemplar av, sprida, överföra eller på annat sätt göra fotografierna tillgängliga för allmänheten. Det finns inga krav på att uppge fotografens namn men fotografen kan motsätta sig en kränkande ändring av fotografiet eller att fotografiet förekommer i ett kränkande sammanhang.

GDPR innebär att om en enskild person kan identifieras på bilder och filmer kan det räknas som personuppgifter.

För att sprida porträttbilder krävs samtycke för användningen av bilden, till exempel publicering på en webbsida. Miljöbilder och situationsbilder som t.ex. bröllop räknas normalt inte som personuppgifter, även om det finns med personer på bilden i största allmänhet.

Följden blir att det KAN krävas samtycke från en enskild person för att man ska vara säker på att det är lagligt att publicera bilderna på till exempel en webbsida.

Det kan vara bra att avsiera till gästerna att ni gett en fotograf uppdraget att ta bilder och hur ni avser att använda bilderna.

Rätten till personer i bild kan inte lämnas av fotografen, Imagin Tankeresor eller Metronom Projekt AB.