Personuppgiftspolicy

Imagin Tankeresor utför tjänster åt företag och privatpersoner.

För kunder registrerar vi på personnivå namn och kontaktuppgifter för dem som använder våra tjänster eller på annat sätt har kontakt med oss.

  • Våra system lagrar det som krävs för funktionaliteten, som offert- eller avtalsnummer och kontaktuppgifter som adress och telefon.
  • Vi gallrar ut uppgifterna om kunder som varit passiva en längre tid, utom det som bokföringslagen tvingar oss att behålla.
  • Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära utdrag ur våra uppgifter om dig, få en uppgift om dig rättad, bli raderad ur våra system – under vissa förutsättningar begära att vi tillfälligt inte använder de uppgifter vi har om dig.

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.